Atomian Highlight

Productes de software cognitiu per a la lectura i
extracció de dades clau de documents.

Atomian Legal Hightlight

Llegeix un document legal i estructura la informació per ser tractada en una base de dades, generar un document complementari, extreure dades clau o realitzar una anàlisi de dades.

Atomian Business Hightlight

Atomian llegeix i interpreta qualsevol text amb una demanda o comanda de producte, extreu la informació clau i respon de forma precisa amb la demanda requerida o la comanda en ferm.  

Saps com optimitzar els processos a la teva empresa?

Automatitza la gestió de comandes.

Guanya temps. Atomian llegeix qualsevol text i extreu informació clau per automatitzar els teus processos de gestió.

Obtén informació clau de documents legals

Atomian llegeix, entén i extreu informació clau de qualsevol document legal.

Identifica ineficències

Contacta amb un dels nostres Partners i t’ajudarà a detectar on pots incrementar l’eficiència dels teus processos mitjançant Atomian.         

Encerta
a la primera

Atomian interpreta qualsevol petició o comanda rebuts per e-mail, o qualsevol tipus de missatge relacionat amb la gestió comercial.

Allibera recursos de tasques operatives

Afegeix una capa d’intel·ligència als teus sistemes per abordar tasques que avui en dia consumeixen grans quantitats de recursos.

Invierte en procesos
cognitivos

Atomian realitza tasques aplicant regles de cognició, millorant l’eficiència i disminuint el cost dels processos on intervé.