Lectura de Factures

Software cognitiu per a la lectura i
extracció de dades clau de factures.

Reptes del Mercat

Gran quantitat
de factures

Les empreses allotgen grans volums de
factures que contenen informació clau.

Processos de lectura i extracció d'informació manualment

Els professionals inverteixen moltes hores de la seva jornada laboral a extreure dades clau de factures.

Errors humans i els seus
costos associats

L’execució d’una tasca tan monòtona i repetitiva genera errors humans amb grans costos.