Lectura de Factures

Software cognitiu per a la lectura i
extracció de dades clau de factures.

Reptes del Mercat

Gran quantitat
de factures

Les empreses allotgen grans volums de
factures que contenen informació clau.

Processos de extracció d'informació manualment

Els professionals inverteixen moltes hores de la seva jornada laboral a extreure dades clau de factures.

Errors humans i els seus
costos associats

L’execució d’una tasca tan monòtona i repetitiva genera errors humans amb grans costos.