Intel·ligència Artificial
per a la teva empresa

Productes de software cognitiu per a la lectura, extracció de dades clau de documents i consultes en llenguatge natural.

Computació cognitiva
en solucions d’alt impacte

La teva empresa amplia la seva visió del coneixement albergat en la seva documentació i en les seves diferents fonts d’informació.

Intel·ligència Artificial
 per accedir al coneixement

Software de computació cognitiva per a estructurar i facilitar l’accés al coneixement de la teva empresa preguntant amb les teves pròpies paraules.

Un cervell digital
per democratitzar l’accés a les dades

La tecnologia d’Atomian es basa
en una arquitectura cognitiva capaç
d’entendre el llenguatge natural.