Intel·ligència Artificial
per la teva empresa

Software cognitiu per automatitzar la comprensió i extracció de dades clau dels teus documents.

Computació cognitiva
en solucions d’alt impacte

La teva empresa amplia la seva visió del coneixement albergat en la seva documentació i en les seves diferents fonts d’informació.

Intel·ligència Artificial
 per al Legaltech

Computació cognitiva que automatitza la comprensió i extracció d’informació de la teva documentació legal
amb alta precisió.

Un cervell digital
per democratitzar l’accés a les dades

La tecnologia d’Atomian es basa
en una arquitectura cognitiva capaç
d’entendre el llenguatge natural.