La tecnologia

Hem desenvolupat un sistema de computació
cognitiva capaç d'entendre el món.

Què és la computació
cognitiva?

Un model de computació que simula el procés de cognició del cervell.

La tecnologia Atomian és una arquitectura cogntiva, un conjunt de dades, estructures i processos que emula les habilitats de comprensió i raonament del cervell humà, desenvolupat amb característiques de computació. 

Com processem
el llenguatge?

Atomian processa el coneixement convertint-lo en àtoms d’informació.

A Atomian, el coneixement està format per unitats indivisibles denominades àtoms. Hem desenvolupat un sistema propi de processat de llenguatge (NLP) que transforma les frases en conjunts d’àtoms.         

Atomian permet l'organització de tot el coneixement en un model de dades cognitiu.

Atomian és capaç de respondre preguntes sobre el coneixement que adquireix, a més d’automatitzar processos i aprendre.

Atomian pot emmagatzemar una gran quantitat de dades d'una manera simbòlica.

És capaç de raonar, entendre el llenguatge, expressar-se en llenguatge humà, recordar, preveure, calcular,…         

Les seves respostes són sempre deterministes i autoritatives.

Podem accedir a tot el coneixement mitjançant llenguatge natural. Atomian entendrà el significat i generarà una resposta dinàmicament.         

Quins tipus de fonts pot integrar Atomian?

Atomian pot integrar qualsevol font de dades externa, estructurada i no estructurada.

Té una arquitectura cognitiva capaç de emmagatzemar grans quantitats de dades de diferents origens, en un model únic de coneixement.         

Com aprèn Atomian?

Hem desenvolupat un conjunt d’eines per extreure els àtoms de coneixement de les bases de dades i documents.         

Infografia-Atomian-Core-1.gif