La tecnologia

Hem desenvolupat un sistema de computació
cognitiva capaç d'entendre el món.

Què és la computació cognitiva?

Un model de computació que simula el procés de cognició del cervell.

La tecnologia Atomian és una arquitectura cogntiva, un conjunt de dades, estructures i processos que emula les habilitats de lectura i raonament del cervell humà, desenvolupat amb característiques de computació. 

Com processem el llenguatge?

Atomian processa el coneixement convertint-lo en àtoms d’informació.

A Atomian, el coneixement està format per unitats indivisibles denominades àtoms. Hem desenvolupat un sistema propi de processament de llenguatge (NLP) que transforma les frases en conjunts d’àtoms.         

Atomian automatitza la lectura i l’extracció de conceptes clau.

L’automatització en les empreses estalvia grans costos i allibera un temps molt útil per realitzar tasques de valor.

Les seves respostes són sempre deterministes i autoritatives.

Accedeix a tot el coneixement mitjançant llenguatge natural. Atomian entén el significat i genera una resposta dinàmicament.  

Atomian té un entorn Cloud de
consum.

Les diferents aplicacions i productes de Atomian tenen un entorn de consum Cloud disponible per a l’usuari.

Com aprèn Atomian?

Hem desenvolupat un conjunt d’eines per extreure els àtoms de coneixement de les bases de dades i documents.