Lectura d'Escriptures Notarials

Automatitza la lectura d'escriptures notarials
obtenint un dràstic estalvi de costos i temps.

Reptes del Mercat

Gran quantitat
d'escriptures notarials

Els despatxos tenen grans volums d’escriptures notarials que contenen informació clau.

Processos d'extracció d'informació manualment

Professionals inverteixen moltes hores de la jornada laboral a extreure dades clau d’escriptures notarials.

Errors humans i
dels seus costos associats

L‟execució d‟una tasca tan monòtona i repetitiva genera errors humans amb grans costos.