Lectura de Notificacions Judicials

Automatitza la lectura de notificacions judicials
obtenint un dràstic estalvi de costos i temps.

Reptes del Mercat

Gran quantitat
de notificacions judicials

Les empreses allotgen grans volums de notificacions judicials que contenen informació clau.

Processos de extracció
d'informació manualment

Els professionals inverteixen moltes hores de la seva jornada laboral a extreure dades clau de notificacions judicials.

Errors humans i
els seus costos associats

L’execució d’una tasca tan monòtona i repetitiva genera errors humans amb grans costos.

Cas d'èxit

“Gràcies a la intel·ligència artificial d'Atomian hem pogut optimitzar i agilitzar els nostres processos”
Germán Dávalos
Director General
“Significa un avenç important respecte als serveis que Ofionline ofereix als seus clients, en facilitar-los la possibilitat de comptar amb un servei, dins de la mateixa plataforma d'Ofionline, que li suposarà un important estalvi de temps pel que fa a l'emplenament i el manteniment d'expedients es refereix, en automatitzar tediosos processos a l'hora de traslladar les notificacions judicials que rep els seus expedients a Ofionline.”
Germán Dávalos
Director General

Atomian integrat a Ofionline

Atomian s'ha associat amb Ofionline, amb qui ha integrat el servei de lectura de notificacions judicials, a la seva plataforma de gestió de despatxos jurídics. 

Amb la integració de la IA d'Atomian tots els usuaris podran automatitzar la lectura de notificacions judicials, fet que implica un destacable estalvi de temps en la feina de casa i una millora del dia a dia en la pràctica jurídica. 

Demo Atomian Notificacions Judicials

Atomian Notificacions Judicials és una solució de computació cognitiva i entesa del llenguatge natural (NLU), que automatitza la lectura i extracció dels conceptes clau continguts en els diferents apartats del document per al tractament posterior.