Lectura de Notificacions Judicials

Automatitza la lectura de notificacions judicials
obtenint un dràstic estalvi de costos i temps.

Reptes del Mercat

Gran quantitat
de notificacions judicials

Les empreses allotgen grans volums de notificacions judicials que contenen informació clau.

Processos de lectura i extracció
d'informació manualment

Els professionals inverteixen moltes hores de la seva jornada laboral a extreure dades clau de notificacions judicials.

Errors humans i
els seus costos associats

L’execució d’una tasca tan monòtona i repetitiva genera errors humans amb grans costos.