Atomian Medical Records

Extreu tot el coneixement de les històries clíniques.

Un producte Atomian que permet explotar les dades estructurades i no estructurades que conté la història clínica, a través del llenguatge natural.

El personal ha de poder accedir a la informació que genera.

Amb Atomian Medical Records el personal té una nova visió en temes claus de gestió assistencial. Pot fer consultes sobre informació relativa a pacients, personal, tractaments, anàlisis i diagnòstics.         

Mitjançant llenguatge natural.

Tota la informació inclosa dins els informes d’alta es posen a disposició del personal assistencial i de la gerència, per ser consultada mitjançant preguntes en llenguatge natural.         

Què obté el personal assistencial amb Atomian?

Un coneixement més profund de les històries clíniques.

Una base de coneixement sobre casos similars.

Les dades necessàries per fer estudis d’investigació.

La possibilitat d’identificar la informació clau sobre pacients.​

Detectar més ràpidament casos centinella.

Aconseguir informació precisa sobre farmacologia.

Atomian aporta a la gerència una nova i profunda visió de les dades.

Més eficiència

Millorar l’eficiència dels processos hospitalaris.

Menys sobre costos

​Reduir la despesa farmacèutica.

Més control

Minimitzar la variabilitat clínica.​

Més coneixement

Millorar l’assistència a malalts crònics.

Més fiabilitat

Disminuir el risc del pacient.

Ràpida implantació

Atomian Medical Records no necessita entrenament previ, es configura abans de la seva explotació i no interfereix en l’operativa de l’hospital.