Atomian Healthcare

Solucions per facilitar l'accés a les dades
i la informació generades al sector sanitari.

Atomian Healthcare.
Apropem les dades al personal assistencial i a la gerència.

Atomian facilita l’extracció del coneixement de les organitzacions sanitàries, d’una forma intuïtiva i útil, per contribuir a millorar la qualitat assistencial i optimitzar la gestió.​

Atomian Medical Records

Facilita l’explotació de les històries clíniques d’un hospital o centre sanitari. Proporciona al personal sanitari una eina cognitiva per accedir, mitjançant llenguatge natural, al coneixement que genera diariament.

Una eina
intuïtiva y ràpida.

Atomian és útil des del 1er dia, tothom sap preguntar.​

La clau per millorar la gestió dels centres hospitalaris.

Donem una nova i profunda visió de les dades.​

No necessita entrenament previ.

Atomian Medical Records es configura abans de la seva explotació.

Atomian Medical Records

La Solució per explotar la informació de les històries clíniques.

Quina situació tenim al Sector Sanitari?

Explosió de dades

Creixement exponencial de les dades. Cada 5 anys es duplica el volum de dades relacionades amb salut.

Les dades invisibles

El 80% de les dades de salut són no estructurades i provenen principalment de les històries clíniques generades pel personal assistencial.

Els sistemes de IT no s'adapten al perfil assistencial

Actualment els sistemes d’informació disponibles estan pensats per als gestors empresarials, no pas per al personal assistencial.

L'obtenció de la informació no és fàcil

És necessari entendre el complicat conjunt de metodologies, aplicacions i tecnologies per extreure la informació.